търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
Икономика, бизнес, финанси, право:
Основи на публичната администрация - Павел Павлов Основи на публичната администрация
Павел Павлов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 12.50 лв.
Икономическият подход в изследването на труда - Димитър Канев Икономическият подход в изследването на труда
Димитър Канев
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 8.50 лв.
 
Основи на финансите. Том 1: Публични финанси - Велчо Стоянов Основи на финансите. Том 1: Публични финанси
Велчо Стоянов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 30.00 лв.
Усетът към новото и ускореното икономическо развитие у нас - Мария Цв. Цонева Усетът към новото и ускореното икономическо развитие у нас
Мария Цв. Цонева
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 17.00 лв.
 
Фирмена интернационализация - Атанас Дамянов Фирмена интернационализация
Атанас Дамянов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 12.50 лв.
Процедури и приложни документи за търговци и юридически лица с нестопанска цел - Велко Джилизов Процедури и приложни документи за търговци и юридически лица с нестопанска цел
Велко Джилизов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 30.00 лв.
 
Финансови инвестиции - Йордан Йорданов Финансови инвестиции
Йордан Йорданов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 32.00 лв.
Специална закрила на някои категории работници - Красимира Средкова Специална закрила на някои категории работници
Красимира Средкова
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 8.00 лв.
 
Контролинг - Камен Каменов Контролинг
Камен Каменов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 12.00 лв.
Трудът на нациите - Робърт Б. Рийч Трудът на нациите
Робърт Б. Рийч
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 12.00 лв.