търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
Икономика, бизнес, финанси, право:
Кратък икономически речник - Димитър Шопов Кратък икономически речник
Димитър Шопов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 8.00 лв.
Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството - Кръстю Цончев Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството
Кръстю Цончев
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 20.00 лв.
 
Опасни пътни обстановки и дължимо поведение - Александър Рубчев Опасни пътни обстановки и дължимо поведение
Александър Рубчев
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 25.00 лв.
Стълкновителните норми по семейното право на НР България - Ц. Дамянов Стълкновителните норми по семейното право на НР България
Ц. Дамянов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 16.00 лв.
 
Международное морское торговое судоходство - Г. А. Левиков Международное морское торговое судоходство
Г. А. Левиков
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 12.00 лв.
Стандартни образци на чартери, прилагани във външната търговия и морското търговско корабоплаване на Народна република България - Колектив Стандартни образци на чартери, прилагани във външната търговия и морското търговско корабоплаване на Народна република България
Колектив
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 25.00 лв.
 
Осиновяването по българското семейно право - Панчо Бешков Осиновяването по българското семейно право
Панчо Бешков
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 16.00 лв.
Сборник финансови закони - Милчо Костов Сборник финансови закони
Милчо Костов
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 9.00 лв.
 
Виктомологични въпроси на правоприлагането по наказателни дела - Стоян Златев Виктомологични въпроси на правоприлагането по наказателни дела
Стоян Златев
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 20.00 лв.
Справочник по законодателството на Народна Република България 1944-1981 г. - Гергана Йолова Справочник по законодателството на Народна Република България 1944-1981 г.
Гергана Йолова
Икономика, бизнес, финанси, право
Цена: 12.00 лв.