търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
книга:
Поверителност и защита на личните данни - --------------
Поверителност и защита на личните данни
--------------
GDPR
Добави в кошницата

Цена: 0.00 лв.

Състояние:Отлично
Издателство:---
Град на издаване:Варна
Година на издаване:2016
Език:Български
Страници:3
Корици:меки
Формат:235/165мм
Книгата е в наличност

Поверителност и защита на личните данни
За извършване на поръчка следва да получим Вашето изрично съгласие относно: Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени от сайта с цел изпълнение на направената поръчка. Запознат съм и съм съгласен с Политиката за поверителност на уебсайта. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТЕ Е ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ ЗА НАС. Стремим се уеб сайта ни да е удобен и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да Ви интересува. Грижим се и за сигурното и ползване, за да можете да сте спокойни, че личните Ви данни и права са защитени. ДЗЗД“ВЕДИ“ (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. Какви лични данни обработваме? На нашият уебсайт Вие имате възможност да ни предоставите различни лични данни (напр. имейл, телефон, име). Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни. Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем: Да обработваме Вашите запитвания; След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение. Какви са Вашите права? Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани. За целта изпратете имейл със заглавие: Отговорник лични данни на указаните мейли за контакт с нас.
Информация относно Администратора на лични данни : ДЗЗД“ВЕДИ“, надлежно регистрирана според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ЕИК: 103893117 Информация относно компетентния надзорен орган: Наименование - Комисия за защита на личните данни. Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Яне Сандански“1, Адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.“Яне Сандански“1, Телефон: 0894949932, Интернет страница: www.antik-varna.com . ДЗЗД“ВЕДИ” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина www.antik-varna.com
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни Чл. 2. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели: Попълване на поръчка на потребител в сайта и предоставяне на данни за контакт за потвърждение на поръчката. Предоставянето на услугата е достъпна без създаването на профил.
Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail) Цел, за която се събират данните: Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и попълване на формата за поръчка на предлаганият продукт, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. (2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. (3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят. (4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. (5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от попълване на поръчката до успешното и приключване. Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на сайта, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. (3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго. Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. (3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. (2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. (3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация: информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес; техническа информация за функционирането на сайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност; електронна поща, с която сте извършили заявка в сайта. (4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане по имейл до Администратора. (5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. (6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката. (3) С изтриване на Вашите лични данни, Вие ще можете да разглеждате сайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като попълните отново формата за заявка. (7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Право на ограничаване
Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси. Право на получаване на информация Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Лица, на които се предоставят личните ви данни Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg