търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
книга:
Трудът на нациите - Робърт Б. Рийч
Трудът на нациите
Робърт Б. Рийч
Изчерпани книги
Изпрати запитвана

Цена: 0.00 лв.

Състояние:Много добро-Леко изкривена от четене.
Издателство:УИ ”Св. Климент Охридски”
Град на издаване:София
Година на издаване:1992
Език:Български
Страници:276
Корици:меки
Формат:235/165мм
Не е налична в момента

1732553
Трудът на нациите
Как да се подготвим за капитализма на XXI век
Робърт Б. Рийч

В книгата “Трудът на нацийте” американският професор Робърт Рийч описва три вида специалисти,които ще ни бъдат необходими един ден в бъдещето.Разкрива,че днешния съвременен свят на интернационални корпорации и глобални организации води до разделяне на всички професии в три големи групи работа,свързани с трите различни големи групи конкурентни позиции,в които се намират хората по света.Той ги определя като:рутинни производствени услуги,персонални услуги и символно аналитични услуги.Бъдещето има нужда най-напред от рутинни специалисти за нуждите на производството.Тези услуги включват повтарящи се задачи свързани с огромен брой работници и мениджъри на средно и високо ниво.На следващо място е нуждата от специалисти по рутинни персонални услуги.Тези услуги включват прости повтарящи се задачи,които се осъществяват посредством личния контакт между персоналните обслужващи и консуматорите на тези услуги.Без тези два вида специалисти е невъзможно да действат нормално и ефективно различните подсистеми на националната,регионалната и фирмената икономическа система.

За развитието на различните стопански системи голямо значение ще има един нов вид специалисти-символния аналитик.Професорът казва че тяхната роля и необходимост ще нарастват изключително бързо и прогресивно.Извършването на символно-аналитичните услуги показва как в областта на труда се осъществява прехода от национален към интернационален капитализъм.Рийч казва че най-важните и съществени качества на символния аналитик са:умения за абстракция,за системно мислене и въображение.Символните аналитици за разлика от представителите на рутинните специалисти,могат не само да решават появилите се проблеми,но са способни и да намерят причината за възникване на тези проблеми.Те изследват и управляват причинно-следствените връзки от по-висок порядък.Символните аналитици ще са хората които ще са способни да откриват и да творят нови възможности за развитие на стопанската система,за която работят или в която вземат участие.Тези качества,които ще притежават аналитиците са и факторът,който ще стои в основата на успехите на обществото и организациите.Тяхното заплащане ще се определя от качеството,оригиналността,таланта и понякога от бързината,с която решават или откриват проблема.

Обичайната образователна система,обаче е противопоказна за обучаването на такива специалисти,тъй като(според автора)голяма част от официалното образование е представена под формата на “порции” и “хапки” от знания ,като всяка част се разглежда като самостоятелна и необвързана с останалите.Тази образователна система не може да внушава мъдрост,а само изгражда грешната представа и навик у учениците си да виждат света на отделни части.Взаимодействията и връзките между отделните науки остават неизследвани.За да бъде преодолян този съществен порок на образуването на кадри с висша квалификация е нужна коренна промяна образованието.Нови възможности могат да бъдат открити единствено когато човек има възможност да вижда и разбира процесите,чрез които отделните части се свързват в едно цяло и изграждат действителността.Питанията и проблемите ,които изникват в реалния свят рядко са точно дефинирани и разделени,като отделни единици,лесни за изследване ,за разлика от начина,по който се представят и разглеждат в образователната система.Символния аналитик трябва непрекъснато да се стреми да намира и разграничава по-големите проблеми,причини,последици и взаимоотношения.Тъй като,дори това,което изглежда като проста задача със стандартно решение е възможно да бъде признак на по-голям проблем,който е вероятно да се появи другаде в различна форма.При образованието на символния аналитик трябва да се наблегне върху системното мислене.Необходимо е да се наблегне на изследване на проблемите от страна на тяхното възникване и взаимовръзка с други такива,а не на тяхното решаване.При своето обучение студентите трябва да разглеждат знанието като непрекъснато развиващ се процес,а не като крайна цел.Символния аналитик трябва да има системно мислене,системен подход и съзнание,за нуждата от непрекъснато развитие и натрупване на знанията.Образователната система трябва да подготвя аналитиците за същността на знанието,а именно неговата безкрайност,всеобхватност и обвързаност на научните области една с друга.Студентите трябва да се научат как да се обучават сами в бъдещето.Според Рийд символният аналитик е обречен да бъде и професия на бъдещето.Съвременния свят показва нуждата от хора със системно мислене и мироглед.Новата икономика има нужда от специалисти с оригинално,нетрадиционно мислене.В старата икономика на масовото производство представата за “професионалист”е човек,които е овладял определена област на знанието,записано в книги или синтезирано в точни правила и формули.