търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
Архитектура и строителство:
Нормативни актове по териториално и селищно устройство - Сборник Нормативни актове по териториално и селищно устройство
Сборник
Архитектура и строителство
Цена: 8.00 лв.
Проектиране на жилищния интериор - Стефан Стефанов Проектиране на жилищния интериор
Стефан Стефанов
Архитектура и строителство
Цена: 16.00 лв.
 
Кампинги и мотели - Иван Аврамов Кампинги и мотели
Иван Аврамов
Архитектура и строителство
Цена: 20.00 лв.
Заведения за обществено хранене - проектиране и обзавеждане - И. Никифоров Заведения за обществено хранене - проектиране и обзавеждане
И. Никифоров
Архитектура и строителство
Цена: 20.00 лв.
 
Оформяване и изпълнение на фасадни стени и елементи - Милко Ангелов Оформяване и изпълнение на фасадни стени и елементи
Милко Ангелов
Архитектура и строителство
Цена: 25.50 лв.
Композиция и изобразителни средства в архитектурната преспектива - Тодор Данов Композиция и изобразителни средства в архитектурната преспектива
Тодор Данов
Архитектура и строителство
Цена: 100.00 лв.
 
Промишлени сгради - Атанас Делибашев Промишлени сгради
Атанас Делибашев
Архитектура и строителство
Цена: 22.50 лв.
Озеленяване на училищни дворове - Мария Самарджиева Озеленяване на училищни дворове
Мария Самарджиева
Архитектура и строителство
Цена: 20.00 лв.
 
Обзавеждане на съвременното жилище - Б. Марковски Обзавеждане на съвременното жилище
Б. Марковски
Архитектура и строителство
Цена: 13.50 лв.
Принос към метричното изследване на средновековната култова архитектура в България - Любен Йорданов Динолов Принос към метричното изследване на средновековната култова архитектура в България
Любен Йорданов Динолов
Архитектура и строителство
Цена: 50.00 лв.