търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
Мениджмънт и човешки ресурси:
Преоткриване на корпорацията - Джон Нейсбит Преоткриване на корпорацията
Джон Нейсбит
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 8.50 лв.
Законите на Паркинсън - Сирил Н. Паркинсън Законите на Паркинсън
Сирил Н. Паркинсън
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 7.50 лв.
 
Оперативният мениджър на работното място - Кирил Митрополитски Оперативният мениджър на работното място
Кирил Митрополитски
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 9.00 лв.
Организация на управлението - Анастасия Станчева Организация на управлението
Анастасия Станчева
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 9.50 лв.
 
Мениджмънт и маркетинг - Антоанета Войкова Мениджмънт и маркетинг
Антоанета Войкова
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 8.50 лв.
Законите на Паркинсън - Сирил Н. Паркинсън Законите на Паркинсън
Сирил Н. Паркинсън
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 7.50 лв.
 
Мениджмънт предизвикателствата през ХХI век - Питър Дракър Мениджмънт предизвикателствата през ХХI век
Питър Дракър
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 16.00 лв.
Ефективното управление - Питър Дракър Ефективното управление
Питър Дракър
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 25.00 лв.
 
Международен финансов мениджмънт - Пламен Пътев Международен финансов мениджмънт
Пламен Пътев
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 18.50 лв.
Ръководителят и НОТ - Константин Макрелов Ръководителят и НОТ
Константин Макрелов
Мениджмънт и човешки ресурси
Цена: 8.50 лв.