търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала:
Обща територия на социалистическата счетоводна отчетност - Т. Тотев Обща територия на социалистическата счетоводна отчетност
Т. Тотев
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 8.00 лв.
Математика с използване на пакети приложни програми - Димо Димитров Математика с използване на пакети приложни програми
Димо Димитров
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 12.00 лв.
 
Технологично обзавеждане на месната и рибопреработващата промишленост - Иван Пионов Технологично обзавеждане на месната и рибопреработващата промишленост
Иван Пионов
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 58.00 лв.
Социалистическа организация на труда във вътрешната търговия, общественото хранене и туризма - -------------- Социалистическа организация на труда във вътрешната търговия, общественото хранене и туризма
--------------
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 8.00 лв.
 
Материалознание на хранителните продукти - Андрей Андреев Материалознание на хранителните продукти
Андрей Андреев
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 15.50 лв.
Основи на автоматизацията в хранителновкусовата промишленост - М. Петрова Основи на автоматизацията в хранителновкусовата промишленост
М. Петрова
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 15.50 лв.
 
Икономика, организация и планиране на общественото хранене и хотелиерството - И. Гоцев Икономика, организация и планиране на общественото хранене и хотелиерството
И. Гоцев
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 15.50 лв.
Технология и техника на консервирането на плодове и зеленчуци - Георги Ричев Технология и техника на консервирането на плодове и зеленчуци
Георги Ричев
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 15.50 лв.
 
Стокознание на суровините и материалите за консервната промишленост - Георги Ботев Стокознание на суровините и материалите за консервната промишленост
Георги Ботев
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 15.50 лв.
Технологично обзавеждане на месната и рибопреработващата промишленост - Иван Пионов Технологично обзавеждане на месната и рибопреработващата промишленост
Иван Пионов
Учебници, ВУЗ, техникуми, помагала
Цена: 60.00 лв.