търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
Медицина и биология:
Parenteral nutrition basic concepts - -------------- Parenteral nutrition basic concepts
--------------
Медицина и биология
Цена: 12.00 лв.
Диагностика и лечение кровопотери - А. И. Горбашко Диагностика и лечение кровопотери
А. И. Горбашко
Медицина и биология
Цена: 11.00 лв.
 
Лечение больных с тяжелыми заболеваниями сердца - Э. Голдбергер Лечение больных с тяжелыми заболеваниями сердца
Э. Голдбергер
Медицина и биология
Цена: 15.50 лв.
Molecular Pharmacology. Vol. 1 - Everhardus Jacobus Ariëns Molecular Pharmacology. Vol. 1
Everhardus Jacobus Ariëns
Медицина и биология
Цена: 20.00 лв.
 
Съвременно инфузионно лечение - В. Хартиг Съвременно инфузионно лечение
В. Хартиг
Медицина и биология
Цена: 12.00 лв.
Ръководство за практически упражнения по анестезиология и реанимация - Колектив Ръководство за практически упражнения по анестезиология и реанимация
Колектив
Медицина и биология
Цена: 9.00 лв.
 
Обезболяване, реанимация и интензивно лечение в акушерството - Колектив Обезболяване, реанимация и интензивно лечение в акушерството
Колектив
Медицина и биология
Цена: 12.00 лв.
Клиника и лечение на критичните състояния в ендокринологията - М. И. Балаболкин Клиника и лечение на критичните състояния в ендокринологията
М. И. Балаболкин
Медицина и биология
Цена: 14.00 лв.
 
Анестезиология в детската възраст - Атанас Атанасов Анестезиология в детската възраст
Атанас Атанасов
Медицина и биология
Цена: 12.00 лв.
Ръководство за практически упражнения по неврология - Колектив Ръководство за практически упражнения по неврология
Колектив
Медицина и биология
Цена: 8.00 лв.